Co je to Tantra?

 

Pokusím se nejdříve, stručně objasnit pojem "Tantra". Jde o sanskrtský pojem, který znamená nejhlubší podstatu, jádro, jsoucnost. Základní funkcí tantry je dovést nás k naší vlastní podstatě, pomoci nám objevit základy naší totožnosti. Tantrou se dozvíme pravdu, kterou jsme my. Tantrická masáž spojuje tělo, duši, srdce a sexualitu v jeden jediný celek. Probouzí naše tělo k citlivosti a vnímání naší nejsilnější energii v těle!! Na rozdíl od ostatních masážních technik, pro tantrickou masáž neexistují žádná striktní pravidla. Je smyslná, tajemná a energizující, zahrnuje počáteční rituál (uctívání a naladění těla), poté masírování všech tělesných částí. Provádí se na nahém těle, používají se různé hladící pomůcky i masážní olej.

Cílem masérky (maséra) je probudit citlivost těla do takové míry, aby člověk nebyl schopen vnímat nic jiného a všechny ostatní myšlenky odplynuly pryč.

Masáž učí poznávat naše tělo, rozdíly mezi mužem a ženou, navrací sexualitě ducha a prohlubuje intimní vztahy...

 

A nejde pouze o to, zažívat mnohonásobné a silné orgasmy nebo se – coby muž – naučit orgasmu bez ejakulace a objevovat nové možnosti prožívání potěšení. To se pochopitelně může při této práci a učení „stát“. Hlavní přínos ovšem vidím v tom, že se učíme OPRAVDU cítit své tělo a  jeho radost a vitalita vítězí nad naším studem, zvyšujeme hladinu naší fyzické i psychické pohody. Tyto změny se dějí v našem TĚLE – není to jen mentální porozumění, ale fyzický prožitek a pocit.

 

U malých dětí ještě můžeme pozorovat jejich přirozenou radost z vlastního těla, pohybu, energie i probouzející se sexuality. Také se často zcela přirozeně a bez záměru dotýkají svého pohlaví či análního otvoru. Ve hře „na doktory“ se přirozeně naplňuje touha po učení se a poznávání druhých. V naší společnosti jsou ovšem tyto situace zdrojem studu a rozpaků, které se časem stanou nedílnou součástí našeho těla, našich pohybů, našeho sebeprožívání.

 

Toto jsou pouze střípky kontextu, ve kterém prožíváme svou sexualitu, své tělo a jeho potřeby. Práce se sexualitou v našem pojetí nejsou „horké tipy a triky pro orgasmus vašeho života“,  jak často slibují rubriky časopisů a pornografie. Jde o postupné a trvalé rozšíření rámce prožívání vlastního těla a sexuality, které se mimo jiné pozitivně odraží na vašem zdravotním i psychické stavu, na vašich vztazích, na vaší radosti ze života, inspiraci a kreativitě. 

 

Podle psychoterapeuta Jacka Morina, autora knihy „The Erotic Mind“, by třetina lidí navštěvující ordinace psychoterapeutů více profitovala z prácí se sexuologem, protože jejich psychické problémy pramení v uzavření či narušení některé části jejich sexuality. Rozvíjení vlastní sexuality má pozitivní dopad na řadu psychických „poruch“ a závislostí všeho druhu.

Často stojíme v protikladu touhy po hlubokých a silných sexuálních prožitcích a reality svého studu, neznalosti a nedostatku přítomnosti ve svém těle.

 

Součást mé práce, kterou můžete poznat na mých Tantrických masážích, zahrnuje informace, práci s tělem, dechem a dotekem. Také cvičení na doma pro vytvoření a upevnění nových tělesných návyků.

 

"Většina lidí si neuvědomuje svůj sexuální potenciál. My lidé jsme schopni milovat se častěji a smyslněji, než ostatní živočichové. A přesto jsme po sexuálním aktu často zklamáni. Proč? Protože většina z nás se chová jako člověk, který vlastní cenné housle na které se nikdy nenaučil hrát."

Tantrická masáž je dávána s velkou úctou a láskou k lidskému tělu, proto se probouzí každá buňka v těle.

 

Vše možno i zažít při pobytech zaměřených jak pro jednotlivce tak pro páry více na www.pobytovebalickyprozdravi.cz

 

S přáním hezkých chvil se mnou vaše Markéta